Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 7-3251 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 670 214 27 97 22 437 134 2 6 16 1 625 10 715 104 12 444
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 844 270 34 122 28 558 155 3 8 20 2 042 11 132 97 13 271
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 237 76 8 34 7 134 81 1 2 6 586 9 675 122 10 383
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 130 1 356
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 125 1 276
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 1 593
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 8 298 900 321 9 519
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 763 120 78 1 961
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 758 120 88 966
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 753 109 54 79 22 2 017
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.06 1.13 0.94 64:36
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 150