Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 7-1181 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 817 254 36 148 37 285 211 0 11 10 1 809 9 663 117 11 589
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 1 044 324 47 189 48 370 244 0 14 13 2 293 10 319 109 12 721
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 251 78 9 45 9 73 128 0 3 3 599 8 022 137 8 758
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 244 1 242
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 236 1 164
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 1 467
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 7 710 1 209 259 9 178
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 428 99 47 1 574
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 642 143 52 837
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 584 132 69 58 34 1 877
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.73 0.90 0.81 68:32
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 153