Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 7-0084 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 2 111 871 69 266 73 674 619 129 7 13 4 832 29 006 214 34 052
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 2 696 1 113 90 340 95 875 716 165 9 17 6 116 30 977 199 37 292
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 647 267 18 82 19 172 376 40 2 4 1 627 24 080 250 25 957
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 469 3 661
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 422 3 547
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 3 836
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 23 078 3 353 592 27 023
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 4 266 273 108 4 647
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 1 876 390 116 2 382
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 4 734 342 187 132 121 5 516
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.83 0.89 0.93 52:48
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 22