Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 6-1100 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 453 232 20 95 40 157 55 0 3 18 1 073 8 103 101 9 277
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 561 287 25 118 51 200 64 0 4 22 1 332 8 794 94 10 220
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 184 94 6 39 13 49 33 0 1 7 426 6 375 118 6 919
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 131 1 132
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 119 1 030
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 883
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 6 542 733 174 7 449
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 116 47 20 1 183
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 546 76 23 645
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 173 65 50 31 8 1 327
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.02 0.99 1.03 62:38
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 32