Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-6593 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 335 157 18 53 3 150 87 0 3 1 807 3 266 24 4 097
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 409 192 22 65 4 183 101 0 4 1 981 3 748 22 4 751
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 150 70 8 24 1 68 53 0 1 0 375 2 060 28 2 463
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 78 524
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 74 506
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 700
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
2 675 577 152 3 404
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 424 21 7 452
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 191 38 12 241
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 424 43 28 22 11 528
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.26 1.36 0.19 53:47
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 200