Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-6591 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 289 37 1 7 1 0 67 0 4 2 408 3 535 44 3 987
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 353 45 1 9 1 0 78 0 5 2 494 4 057 41 4 592
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 129 17 0 3 0 0 41 0 2 1 193 2 230 51 2 474
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 74 671
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 71 622
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 140
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
2 910 369 2 3 281
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 462 13 0 475
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 208 24 0 232
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 462 37 6 0 9 514
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.68 1.07 0.64 54:46
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 353