Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-6524 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 439 125 6 28 2 1 192 214 4 0 1 011 8 198 53 9 262
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 536 153 7 34 2 1 222 261 5 0 1 221 9 409 49 10 679
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 197 56 3 13 1 0 117 96 2 0 485 5 172 62 5 719
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 146 1 125
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 141 1 029
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 608
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
6 708 910 8 7 626
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 064 33 0 1 097
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 479 59 1 539
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 064 57 20 1 52 1 194
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.94 0.86 1.09 53:47
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 344