Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-5930 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 292 70 15 50 11 72 69 0 4 4 587 3 301 31 3 919
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 361 87 19 62 14 92 80 0 5 5 725 3 583 29 4 337
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 118 28 5 20 3 23 42 0 2 2 243 2 597 36 2 876
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 72 478
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 65 435
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 427
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
2 646 417 78 3 141
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 453 27 9 489
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 233 45 11 289
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 476 42 18 14 10 560
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.00 0.00 0.00 -
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 274