Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-5813 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 265 37 1 7 0 1 185 0 1 0 497 3 858 21 4 376
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 324 45 1 9 0 1 214 0 1 0 595 4 428 20 5 043
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 119 17 0 3 0 0 112 0 0 0 251 2 434 25 2 710
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 52 705
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 50 674
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 256
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
3 154 449 2 3 605
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 500 16 0 516
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 225 29 0 254
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 500 34 6 0 24 564
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.64 0.97 0.66 53:47
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 426