Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-5550 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 649 446 97 253 156 1 312 67 1 2 27 3 010 7 379 63 10 452
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 817 562 124 319 199 1 676 78 1 3 34 3 813 7 666 59 11 538
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 229 158 30 89 48 403 41 0 1 10 1 009 6 663 74 7 746
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 269 1 114
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 253 1 015
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 4 301
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
5 590 1 096 983 7 669
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 213 152 250 1 615
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 639 197 331 1 167
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 206 105 118 254 11 1 694
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.86 0.93 0.92 53:47
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 60