Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-4650 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 258 74 36 23 19 321 3 0 4 2 740 2 949 43 3 732
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 319 92 46 28 24 409 3 0 5 2 928 3 201 40 4 169
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 105 30 11 9 6 100 2 0 2 1 266 2 320 50 2 636
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 90 455
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 82 414
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 963
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
2 361 309 298 2 968
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 407 20 35 462
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 224 35 43 302
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 428 37 15 54 0 534
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.07 1.03 1.04 60:40
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 42