Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-3510 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 278 98 40 47 20 331 54 1 8 3 880 3 403 60 4 343
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 355 125 52 60 26 430 62 1 10 4 1 125 3 634 56 4 815
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 85 30 10 14 5 85 33 0 2 1 265 2 825 70 3 160
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 105 485
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 99 453
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 1 095
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
2 714 405 279 3 398
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 506 33 52 591
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 243 50 60 353
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 561 45 25 63 9 703
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.74 0.94 0.79 54:46
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 184