Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-3344 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 215 46 2 16 0 2 240 0 1 0 522 3 792 33 4 347
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 262 56 2 20 0 2 278 0 1 0 621 4 352 31 5 004
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 96 21 1 7 0 1 146 0 0 0 272 2 392 39 2 703
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 54 565
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 51 543
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 327
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
3 110 470 4 3 584
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 493 17 0 510
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 222 31 0 253
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 493 28 8 1 31 561
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.35 1.31 0.27 100:0
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 398