Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-2620 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 108 27 1 17 1 16 23 0 15 22 230 1 175 19 1 424
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 134 33 1 21 1 20 27 0 19 27 283 1 275 18 1 576
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 44 11 0 7 0 5 14 0 6 9 96 924 22 1 042
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 28 174
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 24 158
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 116
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
947 181 14 1 142
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 162 12 2 176
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 85 20 2 107
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 171 15 12 3 3 204
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.82 0.81 1.01 62:38
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 76