Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-2300 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 247 53 3 22 35 32 63 0 5 12 472 3 303 40 3 815
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 306 66 4 27 45 41 73 0 6 15 583 3 585 37 4 205
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 100 21 1 9 11 10 38 0 2 5 197 2 599 47 2 843
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 58 465
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 52 423
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 307
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
2 663 344 56 3 063
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 455 22 7 484
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 225 36 7 268
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 478 35 13 10 9 545
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.05 1.04 1.01 65:35
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 67