Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-2097 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 298 69 4 31 20 34 19 0 2 1 478 3 541 49 4 068
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 381 88 5 40 26 44 22 0 3 1 610 3 782 46 4 438
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 91 21 1 10 5 9 12 0 1 0 150 2 940 57 3 147
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 68 452
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 64 390
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 268
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
2 844 352 42 3 238
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 524 29 8 561
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 222 40 8 270
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 582 48 17 9 3 659
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.21 1.07 1.13 58:42
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 261