Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-1442 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 753 259 55 94 44 335 66 0 3 16 1 625 9 828 102 11 555
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 962 331 71 120 57 435 76 0 4 20 2 076 10 496 95 12 667
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 231 79 14 29 11 86 40 0 1 5 496 8 159 119 8 774
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 168 1 199
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 154 1 098
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 1 431
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 7 844 994 315 9 153
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 450 81 57 1 588
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 636 116 62 814
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 609 122 60 70 11 1 872
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.05 1.02 1.03 55:45
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 213