Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-1252 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 796 382 33 95 67 388 37 1 3 12 1 814 10 227 130 12 171
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 1 017 488 43 121 87 504 43 1 4 15 2 323 10 922 121 13 366
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 244 117 8 29 17 99 22 0 1 4 541 8 490 152 9 183
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 178 1 230
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 172 1 156
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 1 646
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
8 173 1 106 353 9 632
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 512 90 64 1 666
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 672 130 70 872
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 678 129 80 79 6 1 972
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.09 1.01 1.08 65:35
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 252