Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-1110 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 270 88 20 43 28 35 32 0 5 4 525 3 219 42 3 786
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 334 109 25 53 36 45 37 0 6 5 650 3 494 39 4 183
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 109 36 6 17 9 11 19 0 2 2 211 2 533 49 2 793
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 64 462
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 58 420
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 356
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
2 593 378 66 3 037
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 443 24 8 475
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 225 40 9 274
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 466 39 20 12 5 542
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.98 1.02 0.96 56:44
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 340