Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-0891 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 291 149 25 46 21 284 51 0 3 2 872 3 440 55 4 367
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 372 190 32 59 27 369 59 0 4 3 1 115 3 674 51 4 840
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 89 46 6 14 5 73 31 0 1 1 266 2 856 64 3 186
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 102 462
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 94 425
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 1 003
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
2 740 449 236 3 425
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 510 37 44 591
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 245 56 51 352
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 566 47 32 53 8 706
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.94 1.31 0.72 65:35
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 92