Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-0822 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 840 251 50 60 27 271 136 0 8 20 1 663 9 979 113 11 755
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 1 073 321 65 77 35 352 157 0 10 26 2 116 10 657 105 12 878
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 258 77 13 18 7 69 83 0 2 6 533 8 284 132 8 949
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 149 1 247
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 144 1 218
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 1 278
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 7 971 1 098 253 9 322
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 473 89 46 1 608
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 647 128 50 825
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 635 136 55 56 22 1 904
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.87 1.02 0.85 53:47
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 124