Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-0384 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 906 490 145 100 106 1 146 54 0 5 11 2 963 7 511 85 10 559
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 1 141 617 185 126 135 1 464 62 0 6 14 3 750 7 803 79 11 632
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 320 173 45 35 33 352 33 0 2 4 997 6 782 99 7 878
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 263 993
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 255 908
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 3 809
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
5 712 1 190 880 7 782
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 238 164 224 1 626
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 646 212 294 1 152
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 231 147 98 226 9 1 711
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.02 0.97 1.05 51:49
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 16