Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-0106 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 630 358 110 59 37 1 213 81 0 1 1 2 490 6 888 93 9 471
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 793 451 141 74 47 1 550 94 0 1 1 3 152 7 156 87 10 395
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 223 126 34 21 11 373 49 0 0 0 837 6 220 109 7 166
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 314 957
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 304 822
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 3 598
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
5 262 863 861 6 986
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 138 119 218 1 475
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 581 149 281 1 011
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 131 102 68 220 13 1 534
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.04 0.97 1.07 51:49
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 193