Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-0097 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 651 415 98 152 66 1 143 45 0 3 3 2 576 6 350 66 8 992
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 820 523 125 191 84 1 460 52 0 4 4 3 263 6 597 62 9 922
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 230 147 30 54 20 351 27 0 1 1 861 5 734 77 6 672
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 240 815
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 222 773
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 3 583
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
4 821 963 822 6 606
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 046 133 209 1 388
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 550 173 276 999
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 039 105 93 212 7 1 456
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.21 1.16 1.04 62:38
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 14