Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-0075 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 341 63 21 36 0 0 214 0 0 1 676 4 229 32 4 937
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 416 77 26 44 0 0 248 0 0 1 812 4 853 30 5 695
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 153 28 9 16 0 0 130 0 0 0 336 2 668 37 3 041
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 76 557
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 73 533
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 381
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
3 464 595 19 4 078
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 550 22 1 573
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 247 39 2 288
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 550 44 13 3 28 638
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.12 1.08 1.04 51:49
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 247