Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 5-0052 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 265 22 0 2 0 0 255 0 0 0 544 5 423 174 6 141
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 324 27 0 2 0 0 295 0 0 0 648 6 224 162 7 034
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 119 10 0 1 0 0 155 0 0 0 285 3 421 204 3 910
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 71 760
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 39 702
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 303
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den Tabulky s intenzitami dopravy pro hlukové a emisní výpočty vznikly přepočtem z RPDI pomocí TP 219 platných v době prezentace výsledků CSD 2016.
Pro aktuální výpočty je nutné použít platné TP 219.
4 550 494 0 5 044
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 722 18 0 740
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 325 32 0 357
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 722 34 3 0 33 792
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.00 1.34 0.00 -
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 240