Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 4-0730 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 785 222 23 94 49 383 30 0 3 0 1 589 10 545 90 12 224
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 1 003 284 30 120 64 497 35 0 4 0 2 037 11 261 84 13 382
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 241 68 6 29 13 98 18 0 1 0 474 8 754 105 9 333
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 170 1 381
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 161 1 328
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 1 425
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 8 412 948 331 9 691
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 553 77 60 1 690
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 670 109 64 843
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 723 127 52 74 5 1 981
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.02 0.96 1.06 63:37
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 39