Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 4-0706 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 744 233 32 175 61 298 100 0 7 12 1 662 9 567 108 11 337
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 950 298 42 224 79 387 116 0 9 15 2 120 10 217 101 12 438
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 228 71 8 54 16 76 61 0 2 4 520 7 942 126 8 588
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 171 1 114
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 158 1 077
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 1 427
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 7 637 1 060 283 8 980
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 413 86 52 1 551
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 626 124 56 806
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 567 121 69 63 16 1 836
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.07 1.06 1.01 61:39
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 89