Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 3-0846 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 643 249 54 70 94 904 65 1 6 17 2 103 7 310 51 9 464
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 821 318 70 89 122 1 173 75 1 8 22 2 699 7 807 48 10 554
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 197 76 14 21 24 231 39 0 2 5 609 6 068 60 6 737
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 203 1 002
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 200 899
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 2 794
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 5 755 869 746 7 370
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 075 71 139 1 285
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 532 111 167 810
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 192 104 55 170 11 1 532
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.01 0.98 1.03 60:40
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 15