Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 3-0587 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 466 218 28 93 83 658 13 0 0 0 1 559 7 928 51 9 538
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 595 278 36 119 108 854 15 0 0 0 2 005 8 467 48 10 520
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 143 67 7 29 21 168 8 0 0 0 443 6 581 60 7 084
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 159 1 002
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 148 906
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 2 081
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 6 285 658 555 7 498
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 165 54 102 1 321
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 529 78 113 720
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 293 75 50 125 2 1 545
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.08 1.07 1.01 62:38
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 4