Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 3-0140 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 836 305 92 70 138 879 47 0 6 18 2 391 8 976 41 11 408
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 1 053 384 118 88 176 1 123 54 0 8 23 3 027 9 325 38 12 390
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 295 108 28 25 42 270 29 0 2 6 805 8 105 48 8 958
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 222 1 203
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 206 981
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 2 948
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 6 844 992 714 8 550
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 470 135 177 1 782
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 703 155 217 1 075
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 461 135 65 180 8 1 849
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.06 0.95 1.12 72:28
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 9