Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 1-8025 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 5 093 1 571 463 349 228 5 398 870 6 0 0 13 978 65 972 281 80 231
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 6 308 1 946 577 432 284 6 731 1 007 7 0 0 17 292 68 352 262 85 906
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 2 057 634 177 141 87 2 065 528 2 0 0 5 691 60 021 329 66 041
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 1 342 7 702
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 981 7 392
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 16 899
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 50 324 5 959 4 051 60 334
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 11 859 1 065 1 072 13 996
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 4 069 865 966 5 900
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 10 733 825 311 986 142 12 997
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 0.00 1.01 0.00 -
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 0