Sčítání dopravy 2016 (sč.úsek: 1-0899 )... význam zkratek
Roční průměr denních intenzit dopravy LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - všechny dny voz/den 926 358 37 71 17 197 37 0 3 7 1 653 9 427 95 11 175
LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá) voz/den 1 183 457 48 91 22 256 43 0 4 9 2 113 10 067 89 12 269
RPDI - volné dny (mimo svátky) voz/den 284 110 9 22 4 50 22 0 1 2 504 7 826 111 8 441
Hodinová intenzita dopravy TV SV
Padesátirázová intenzita dopravy voz/h 164 1 197
Špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 157 1 062
Těžká nákladní vozidla - TNV TNV
Hodnota TNV voz/den 1 080
Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty OA NA NS Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18) voz/den 7 515 1 170 182 8 867
Roční průměr intenzit, večer (18-22) voz/den 1 390 95 33 1 518
Roční průměr intenzit, noc (22-06) voz/den 617 137 36 790
Emise OA LNA TNA NS BUS Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy voz/h 1 543 150 71 41 6 1 811
Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy alfa beta gama PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy - 1.35 1.09 1.24 61:39
Intenzita cyklistické dopravy C
Cyklistická doprava cyklo/den 30