Základní informace k celostátnímu sčítání dopravy 2016

Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016 (CSD 2016) poskytují informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016 a metodicky navazují na výsledky z předchozích CSD (především CSD2010 a starší).

Na dálnicích jsou intenzity dopravy stanoveny zejména pomocí údajů z automatických detektorů dopravy. Podrobná skladba vozidel je odvozena z doplňkových ručních průzkumů podle termínů CSD 2016.

Na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů podle termínů CSD 2016 pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Stejně jako CSD2010 byly koeficienty zpřesněny a diferencovány podle charakteru provozu na komunikaci. Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit dopravy (RPDI) ve vozidlech za 24h.

Provedení celostátního sčítání dopravy bylo zpožděno o rok z důvodu posunutí termínu zadání veřejné zakázky. ŘSD ČR chce i touto cestou ujistit, že v jeho snaze je nadále udržet pětileté cykly provedení CSD končících na 0 a 5.

Zhotovitelem zakázky CSD2016 byla agentura IPSOS s.r.o., která poprvé v historii CSD použila speciální mobilní aplikaci v chytrých telefonech pro sběr dat ručním způsobem. Výpočty provedla dopravně inženýrská firma EDIP s.r.o.. Mapy připravilo ŘSD ČR – odbor Silniční databanky a NDIC, webovou aplikaci aktualizovala firma VARS BRNO a.s..